Domeni d.o.o.

Podaci o tvrtki

Domeni d.o.o. iz Matulja sa sjedištem u Matulji, Frana Supila 11, MBS: 040071256, osnovana je 05.07.1993. godine. Osnivač tvrtke je Ćiković Dragan. Tvrtka je dokapitalizirana u dva navrata 1995. i 1997. godine, pri čemu se kao suosnivač pojavljuje Biserka Ćiković.

Odgovorne osobe tvrtke su:
Dragan Ćiković, Biserka Ćiković, Dorian Ćiković.

U periodu od trideset godina, iz obrta za pružanje usluga građevinskom mehanizacijom, izrasli smo u tvrtku sa konstantnim rastom prometa i povećanjem obima posla. Danas zapošljavamo 25 ljudi, od toga 3 VSS, 2 VŠS, 17 SSS, 3 NSS, na građevinskim radovima niskogradnje za polaganje svih vrsta instalacija, te posjedujemo svu potrebnu operativu za izvođenje predmetnih radova.

Certifikat ISO 9001:2000 i razrađene interne akte u cilju što uspješnijeg upravljanja kvalitetom imamo od 2006.godine. Sustav kvalitete uveden je u cijelu tvrtku i pokriva sve procese obuhvaćene poslovanjem tvrtke, kako bi demonstrirali svoju sposobnost konzistentnog pružanja usluge koja je u skladu sa zahtjevima i očekivanjima klijenata, te primjenjivim odredbenim zahtjevima (norme, zakoni i sl.), te povećali zadovoljstvo klijenata kroz djelotvornu primjenu sustava, uključujući kontinuirano unapređenje, te prevenciju nesukladnosti.

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva nam je 2008.godine dodijelilo Suglasnost za izvođenje radova u graditeljstvu (licenca). Naša je ideja obavljanje građevinskih i elektromontažnih radova koji optimalnim odnosom cijene i kvalitete zadovoljavaju potrebe kupaca te osiguravaju egzistenciju i zadovoljstvo naših zaposlenika.

Taj cilj ostvarujemo odnosom prema kupcu – pružanje vrhunske usluge našim kupcima uz potpuno prilagođavanje njihovim željama i pronalaženje specifičnih rješenja. Fleksibilnošću u realizaciji posla osiguravamo zadovoljstvo i egzistenciju naših radnika, a istovremeno se ostvaruje zadovoljstvo kod kupaca koji žele s nama ponovno raditi.

USLUGE

VRSTA POSLOVA

Obavljamo širok spektar građevinskih radova, uključujući niskogradnju te radove na podzemnim i nadzemnim elektroinstalacijama.

Izvodimo elektromontažerske radove, uključujući polaganje energetskih i optičkih kabela, održavanje zračne mreže te polaganje optičkih kabela klasičnim i mikrokabelima upuhivanjem.

Razvijamo i održavamo TK infrastrukturu, pružajući usluge polaganja, održavanja i nadogradnje telekomunikacijskih sustava s visokom pouzdanošću.

Izvršavamo interventne radove s fokusom na održavanje visokonaponske (VN) i niskonaponske (NN) mreže kako bismo osigurali brze i efikasne intervencije.

Specijalizirani smo za građevinske i elektromontažne radove na održavanju i proširenju javne rasvjete, pridonoseći kvaliteti i sigurnosti javnih prostora.

Obavljamo specijalne radove, uključujući polaganje podmorskih elektroenergetskih i telekomunikacijskih kabela te izvođenje specijalnih radova u tunelima.